pit 36 pdf

PIT 36 PDF – druk i wzór – dla prowadzących działalność gospodarczą

Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym uzyskał pewne przychody, jest zobowiązany do dokonania rozliczenia…