Przedawnienie podatku + podatki w Polsce dla freelancera

Przedawnienie podatku + podatki w Polsce Freelancera

Trzeba mieć świadomość, że Urząd Skarbowy ma ograniczony czas na dochodzenie w zakresie należnych podatków, które często stają się zaległością podatkową gdy Urząd o nie zapyta. Dotyczy to również uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności podatkowej. Rezultatem powyższego jest uznanie przez organ naszego działania, w zależności od tego czego dokonamy, za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym.

Przepisy obowiązujące w przedmiotowym zakresie zależą każdorazowo od sytuacji faktycznej, którą organ ustali. Trochę to trudne do zrozumienia, ale poniżej postaram się to wszystko wyjaśnić. Zwrócę także uwagę na podatki Freelancera, z których musi się rozliczyć, aby być czysty jak łza wobec US!

Przedawnione zobowiązania podatkowe

Zgodnie z art. 70 § 2-8, art. 70a-70e Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia może się jednak wydłużyć. Stąd często podatnicy są zaskoczeni, że nadal prowadzona jest sprawa w opisanym zakresie pomimo upływu 5 lat. Są to przypadki, gdy bieg przedawnienia nie rozpocznie się np. w związku z rozłożeniem zapłaty podatku na raty, zostanie zawieszony np. po wniesieniu sprawy do sądu lub ulegnie przerwaniu.

W polskim systemie prawnym zachowania nas jako podatników, którymi naruszymy norm prawa podatkowego, są penalizowane przepisami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Powołany Kodeks dotyczy więc czynów polegających na naruszaniu zakazów i nakazów prawa finansowego, z obszaru w którym działa Ministerstwo Finansów, czyli prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych. Pamiętać jednak należy, że w postępowaniach dotyczących spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Powyższe oznacza również, że we wszystkich sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe orzekają sądy powszechne, sądy wojskowe, co zabiera kompetencje innych organów co do orzekania. Wyjątkiem będą postępowania mandatowe stosowane w przypadku wykroczeń skarbowych.

Powyższe oznacza, że może się zdarzyć że oprócz zapłaty zaległego podatku będziemy mieć prowadzone postępowanie w wyżej opisanym zakresie jako naruszenie norm prawa np. podatkowego, a to wiąże się z dodatkowymi sankcjami. Również w zakresie prowadzonego postępowania istnieje przedawnienia karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i jest ono szczegółowo opisane w przepisach.

Ważne jest jednak, to aby pamiętać przy ustalaniu terminu przedawnienia karalności uchybienia skutkującego uszczupleniami podatkowym, że:

  • bieg terminu przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie podatku rozpoczyna się nie od czasu jego popełnienia, ale z końcem roku, w którym upłynął termin płatności podatku,
  • karalność tego typu czynów ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie podatku.

To oznaczać może, że po 5 latach pomimo innych terminów w Kodeksie karno-skarbowym nie będziemy mieć konieczności zapłaty podatku. Pamiętać jednak należy, że Urząd skarbowy nie będzie czekać, aż zobowiązanie podatkowe się przedawni, na pewno skorzysta z możliwości w zakresie wszczęcia postępowania egzekucyjnego, żeby w tym trybie zaspokoić niezapłacony podatek, jako zaległość podatkową i takie działanie mogą doprowadzić do przerwania biegu przedawnienia. Co oznacza, że po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie ono na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Pamiętajmy więc o liczeniu terminu przedawnienia na nowo nie czekając do zakończenie postępowania egzekucyjnego.

Jakie podatki musi płacić freelancer do US?

Najczęściej Freelancer rozlicza się ze swoimi Klientami(firmami), na podstawie umów o dzieło lub zlecenie. Z tego względu podatek dochodowy jest opłacany przez pracodawcę, zatrudniającego Freelancera. Podobnie odbywa się w przypadku rozliczania z Klientami przez serwis useme. Tam wystawiamy sami Faktury swoim Klientom, także osobom fizycznym. Ale tak naprawdę polega to na tym, że serwis Useme zatrudnia nas na Umowę o dzieło i płaci za nas z każdej umowy podatek dochodowy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego(zgodnego z naszym adresem zamieszkania).

Część Freelancerów zarabia także poprzez Reklamy Google Adsense. Na swoich blogach, stronach www oraz na swoich kanałach YouTube, biorą udział w reklamach Google Adsense. Dzięki temu zarabiają na wyświetlaniu takich reklam na swoich kanałach społecznościowych(blog, kanał YT itp.). Gdy na koncie Google Adsense pojawi się już ponad 300 zł, to można je sobie wypłacić na swoje konto bankowe. Natomiast nie ma potrzeby przelewania podatku za taki przychód z każdego miesiąca osobno lub z każdej dokonanej wypłaty. Wystarczy z takich przychodów rozliczyć się po całym roku podatkowym, w rozliczeniu PIT-37. Tam należy takie dochody z reklam Google Adsense ująć w rubryce „Przychody z innych źródeł”.

Freelancer może jeszcze zarabiać na udostępnianiu reklamy na swoim blogu innym firmom, markom itd. Może to być reklama w postaci artykułu sponsorowanego, widgetu reklamowego bądź wiele innych opcji. Z takiej reklamy na blogu czy w innym serwisie www Freelancer rozlicza się za każdym razem. Następuje to do 20 dnia następnego miesiąca, po otrzymaniu dochodu z takiej formy reklamy. Jeśli więc za reklamę na naszym blogu otrzymaliśmy przychód 15 marca 2020 roku, to za taki przychód musimy rozliczyć się maksymalnie do 20 kwietnia 2020 roku. W jaki sposób? Należy zapłacić „podatek od najmu prywatnego”, w wysokości 8.5%. Wymaga to również wysłania do Urzędu Skarbowego dokumentu „Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych dochodu/przychodu z najmu oraz sposobu wpłacania zaliczek na rok ………….„. Dodatkowo po całym roku podatkowym należy rozliczyć się z takich przychodów, wysyłając jeszcze do Urzędu Skarbowego PIT-28. W nim dokładnie ukazujemy, jakie przychody uzyskiwaliśmy i jakie składki opłacaliśmy. Pozwala to ocenić czy wszystko odbyło się zgodnie z planem. A jeśli był pewien błąd w płatnościach, to będziemy mogli go uregulować – otrzymamy nadpłatę podatku bądź będziemy musieli zapłacić za niedopłatę podatku.

Zdarza się, że pewne przychody uzyskujemy jeszcze w inny sposób (np. uzyskując przychody zagraniczne, ze sprzedaży kursów online bądź pewnych produktów elektronicznych). W takiej sytuacji przychody te również zaliczamy do „Przychody z innych źródeł”, z których rozliczamy się dopiero wypełniając PIT-37. Jeśli więc przychody z tych źródeł są dość wysokie, to powinniśmy już wcześniej odkładać sobie część środków na podatek (np. 12%). Dzięki temu po rozliczeniu podatkowym PIT-37 nie będziemy zaskoczeni tym, że musimy dość sporo pieniędzy jeszcze przelać do Urzędu Skarbowego, w ramach niedopłaty podatkowej. Będziemy na to przygotowani! Tak było w moim przypadku i dlatego niedawno byłem w stanie bez problemu zapłacić za taki podatek ponad 1500 zł. Dowód poniżej:

potwierdzenie wykonania przelewu do Urzędu Skarbowego za podatek z przychodów z innych źródeł za cały rok

Najłatwiej Freelancer rozliczy się za cały rok podatkowy na stronie państwowej GOV.PL. Tam należy zalogować się na swoje konto za pomocą potwierdzenia tożsamości przez numer Pesel i podanie kwoty przychodów za wcześniejszy rok podatkowy bądź poprzez Profil Zaufany. Gdy posiadamy tam już swoje konto, to następnie są tam zgromadzone już wszystkie dokumenty PIT-11, od pracodawców, z którymi współpracowaliśmy na podstawie umów o dzieło i zlecenie. Inna opcja, to jeśli otrzymaliśmy wszystkie PIT-11 i mamy zgromadzone również wszystkie inne przychody, z których musimy się rozliczyć(np. te wyżej wspomniane), to wysyłamy swój PIT-37 za pomocą strony podatnik.info.

Aktualnie wszystkie podatki znacznie łatwiej jest nam opłacać przez bankowość elektroniczną. Wszystko odbywa się poprzez tak zwane mikrorachunki w Urzędzie Skarbowym, przydzielone są one dla każdej osoby fizycznej. Taki mikrorachunek jesteśmy w stanie sobie wygenerować na stronie podatki.gov.pl Po wygenerowaniu wystarczy zalogować się do naszego banku online i wtedy przejść do przelewu. W przypadku mBanku, Milienium i Santander czy PKO Bank Polski (oraz w wielu innych bankach) jest opcja „przelew podatkowy” i wystarczy wybrać, jaki podatek chcemy opłacić. Tak, jak to przedstawiam na poniższym zdjęciu.

przelew podatkowy dokonany w mbanku

Tak wyglądają podatki w Polsce przygotowane dla Freelancera, który rozlicza się jako osoba fizyczna ze swoich przychodów.

Z czasem freelancer ma możliwość założyć własną firmę i wtedy spotyka się z całkowicie innymi podatkami. Poza płaceniem ZUS-u, do Urzędu Skarbowego wpłata podatek za uzyskiwane przychody(18% / 19% lub 32% bądź 9%). Wysokość takiego podatku zależy od wybranej formy opodatkowania i innych czynników. O tym znacznie więcej napiszę już niedługo.

3 Comments

  1. kubski145

    Nie trzeba zgłaszać już do urzędu skarbowego chęci rozliczania się ryczałtem z tytułu najmu prywatnego 🙂
    link do źródła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja na kursy online!
1