Zastrzeżenia patentowe nazwy firmy i domeny

Zastrzeżenia patentowe nazwy firmy i domeny

Już niedługo zakładasz własną działalność gospodarczą i dlatego zamierzasz utworzyć idealną, a zarazem odpowiednią nazwę firmy oraz domeny? Jeśli tak, to powinieneś dowiedzieć się, jak należy to uczynić zgodnie z przepisami. Nie chciałbyś przecież po pewnym czasie stracić swoją domenę bądź nazwę firmę, w którą inwestowałeś tak wiele lat. W takim razie powinny Cię zainteresować zastrzeżenia patentowe.

Co więc należałoby uczynić?

W pierwszej kolejności warto dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest znak towarowy i co obejmuje jego rejestracja. Następnie poznaj koszty rejestracji znaku towarowego. A dopiero wtedy ustal, jak będziesz dbać o nazwę swojej firmy i domeny.


Spis treści „Zastrzeżenia Patentowe”:

 1. Zastrzeżenia patentowe – rejestracja znaku towarowego
 2. Ochrona znaku towarowego
 3. Koszty rejestracji znaku towarowego
 4. Zastrzeżenia nazwy firmy w urzędzie patentowym
 5. Zastrzeżenia nazwy domeny
 6. Monitoring znaku towarowego

Zastrzeżenia patentowe – rejestracja znaku towarowego

rejestracja znaku towarowego w urzędzie patentowym

Zarejestrowany znak towarowy automatycznie przyczynia się do skuteczniejszej promocji marki i przedsiębiorstwa. Stanowi również cenne zabezpieczenie przed konkurencją. Właśnie te zalety zachęcają coraz więcej przedsiębiorców, aby zastrzec nazwę i logo firmy, a nawet jeszcze inne znaki towarowe. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Znak towarowy pełni rolę oznaczenia graficznego

Umieszczany jest na produktach, pozwalającego klientom na rozpoznanie produktu i jego odróżnienie od produktów konkurencji.

Co najczęściej obejmuje znak towarowy:

 1. Słowa – wyrazy, slogany reklamowe, nazwy bądź pewne połączenie różnych liter
 2. Grafika – logo, symbol, rysunek, emblemat, ornament czy zestawienie kolorystyczne
 3. Przestrzeń – kształt opakowania bądź produktu
 4. Dźwięk – melodia, zespół dźwięków

Ochrona znaku towarowego:

ochrona znaku towarowego

1. Znak ® „Registered” czyli „Zarejestrowany”

Oznacza on, że dany znak towarowy został zabezpieczony zgodnie z ustawą „Prawo własności przemysłowej„. Symbol ® pojawić się może tylko w przypadku znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym.

Pamiętaj: Nie mamy prawa przed przyznaniem prawa do znaku towarowego umieszczać na produktach znaku „R”. W przeciwnym razie moglibyśmy narazić się na poważne kary pieniężne. Po drugie nie mamy obowiązku ukazania w pobliżu znaku towarowego symbolu ®. Jest to już zależne od nas.

Warto umieścić taki symbol ® w pobliżu znaku towarowego, ponieważ poprawia on markę danej firmy i jej produktów, wyróżnieniu się od konkurencji.

2. Znak ™ „TM” „TradeMark” „Znak towarowy”

Na podstawie tego symbolu ™ informujemy innych, że znak towarowy został zarejestrowany w UP i inni nie mają prawa go wykorzystywać. Takim znakiem tak naprawdę może posłużyć się każdy przedsiębiorca. Stanowi on ochronę na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem cywilnym i ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Znak © „C” „Copyright”

Symbol © dotyczy praw autorskich. Pojawia się najczęściej w pobliżu znaków towarowych o oryginalnej grafice.

4. Znak SM „ServiceMark”

Symbol SM pełni podobną rolę, jak symbol TM. Z tym wyjątkiem, że SM umieszcza się w pobliżu znaków towarowych dotyczących usług.


Koszty rejestracji znaku towarowego?

koszty rejestracji znaku towarowego

Za rejestracją znaku towarowego przedsiębiorca ponosi odpowiednie opłaty. Dzięki temu udaje się uzyskać pozwolenie na używanie takiego znaku w wybranej lokalizacji. Dodatkowo koszt takiej opłaty będzie uzależniony jeszcze od liczby klas towarowych, do których chcemy zarejestrować znak towarowy.

Koszty rejestracji znaku towarowego w Polsce:

 1. Zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie towarowej – 450 zł (w wersji elektronicznej 400 zł)
 2. Dopłata za każdą kolejną klasę – 120 zł
 3. Opłata za publikację zarejestrowanego znaku w WUP – 90 zł
 4. Opłata za 10 letni okres ochrony dla każdej klasy towarowej – 400 zł
 5. Opłata za przyznanie wniosku o przedłużenie prawa ochronnego – 200 zł

Przykład: za rejestrację znaku towarowego w Polsce w 1 klasie towarowej zapłacisz 940 zł bądź 890 – jeśli zgłoszenie znaku odbyło się elektronicznie. Natomiast rejestracja znaku w 2 klasach to już koszt 1460 zł, ponieważ płacisz 450 zł za zgłoszenie znaku, 90 zł za publikację w WUP, dopłacamy 120 zł za kolejną klasę i płacimy 800 zł za 10 letni okres ochrony dla 2 klas towarowych. Tak to wygląda.

Koszty rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej

Za rejestrację znaku towarowego na terenie UE ponosimy już o wiele wyższe opłaty. Dlaczego? Wiąże się to z zarezerwowaniem znaku w aż 28 krajach Unii Europejskiej. Gdy więc przeliczymy, ile takie opłaty wynoszą na 1 państwo, to zauważymy, że cena nie jest już tak diametralnie wysoka.

Koszty rejestracji znaku towarowego w UE:

 1. Zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie towarowej – 1000 euro (w wersji elektronicznej 850 euro)
 2. Dopłata za drugą klasę – 50 euro
 3. Dopłata za trzecią i każdą kolejną klasę – 150 euro
 4. Przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat – 1000 euro (w wersji elektronicznej 850 euro)
 5. Dopłata za przedłużenie drugiej klasy – 50 euro

Przyznanie znaku towarowego w UE automatycznie daje nam okres ochrony na 10 lat. Inaczej jest w Polsce, gdzie po zgłoszeniu wniosku o znak towarowy (koszt 400-450 zł) i jego zatwierdzeniu musisz ponownie wpłacić 400 zł za 10 letni okres ochrony dla każdej klasy towarowej.

Koszty rejestracji międzynarodowego znaku towarowego

Zgłoszenie znaku międzynarodowego rozpoczyna się w Urzędzie Patentowym kraju pochodzenia znaku. W Polsce koszt rejestracji międzynarodowego znaku towarowego wynosi 600 zł. Następnie brane są pod uwagę opłaty za rejestrację na konto Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Koszty rejestracji międzynarodowego znaku towarowego:

 1. Opłata za znak czarno-biały – 653 CHF (franki szwajcarskie)
 2. Opłata za znak barwny – 903 CHF
 3. Opłata za każdą klasę towarów powyżej 3 – 100 CHF
 4. Opłata za wpis o rejestrację znaku – 300 CHF
 5. Opłata za każde państwo członka porozumienia – 100 CHF
 6. Dopłata za przedłużenie ochrony na kolejne 10 lat – 653 CHF
 7. Dopłata za każdą kolejną klasę towarów powyżej 3 przy przedłużaniu ochrony – 100 CHF

Fałszywe faktury i wezwania za „wpis w rejestrze znaków towarowych”

Coraz częściej przedsiębiorcy rejestrujący znak towarowy otrzymują od oszustów fałszywe faktury za wpis w innych rejestrach. Nigdy nie powinniśmy opłacać takich faktur.

Wszystkie opłaty związane ze znakiem towarowym dokonujemy bezpośrednio w Urzędzie Patentowym bądź bezpośrednio na konto tego urzędu. Urząd Patentowy nigdy nie wystawia faktur!


Zastrzeżenia nazwy firmy w urzędzie patentowym

zastrzeżenie nazwy firmy czyli rejestracja znaku towarowego

W urzędzie Patentowym RP może być zarejestrowanych kilka firm o tej samej nazwie. Po prostu każda firma specjalizuje się w innej branży. Widać to na przykładzie 3 firm Expol, które są zarejestrowane w UP. Jedna firma działa w branży doradczej, druga w branży owocowej, a trzecia w branży drukarskiej.

Zastrzeżenie nazwy daje ochronę dla wybranej branży

Dzięki temu żaden inny podmiot nie będzie mógł posługiwać się tą samą bądź podobną nazwą firmy czy domeny. Jeśli chcemy działać na terytorium naszego kraju, to w pierwszej kolejności powinna nas zainteresować rejestracja w Polskim Urzędzie Patentowym. Wniosek online masz Tutaj!

Zanim wypełnisz wniosek o znak towarowy:

 • sprawdź czy nazwa firmy jest wolna w urzędzie patentowy
 • zarejestruj nazwę firmy jako znak krajowy. Opłać koszty urzędowe w urzędzie patentowym w Warszawie. Zaznaczamy w formularzu w zakresie jakich towarów i usług chcemy działać (np. marketing internetowy, odzież, buty, stomatologia itp.)
 • czekaj na odpowiedź

Zastrzeżenia nazwy domeny

zastrzeżenie nazwy domeny czyli rejestracja znaku towarowego

Rejestrujemy domenę i nie chciałbyś, aby inny podmiot czy osoba zarejestrowała domenę o tej samej nazwie co nasza, lecz z inną końcówką? Na przykład zarejestrowałeś w NASK domenę o nazwie nazwafirmy(kropka)pl i nie chcesz, aby ktoś zarejestrował domenę nazwafirmy(kropka)com bądź z inną końcówką. Co w takim razie mógłbyś uczynić?

Przede wszystkim musisz pamiętać, że sam sam fakt zarejestrowania domeny nie oznacza zastrzeżenia jej nazwy. Kiedy więc prowadzisz firmę, której produkty bądź usługi czy nazwa firmy jest związana z nazwą domeny, to dobrze byłoby zdecydować się na podjęcie próby rejestracji takiej nazwy jako znaku towarowego. W przeciwnym razie konkurencja mogłaby Cię wyprzedzić.

 • Zgodnie z artykułem 120 ustawy 1 z dnia 30 czerwca 2001 roku „Prawo własności przemysłowej” dowiadujemy się, że: znakiem towarowym okazują się te oznaczenia, które udaje się zaprezentować w postaci graficznej, jeśli oznaczenie to pozwala na odróżnienie w obrocie towarów i usług jedną firmę od drugiej.
 • Zgodnie z artykułem 153 tej samej ustawy: posługiwanie się przyznanym znakiem towarowym jest możliwe tylko podczas wykorzystywania go do celów zawodowych i zarobkowych.

Zastrzeżenie nazwy domeny w postaci znaku towarowego pozwala na zdobycie prawa ochronnego zapewniającego nam wyłączność do używania nazwy w całym obrocie gospodarczym. Jeśli więc zarejestrujesz nazwę domeny jako znak towarowy, to masz później możliwość przejmowania innych domen o tej samej nazwie. W tym celu należy zgłosić odpowiedni wniosek do sądu arbitrażowego.

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem ochrony znaku towarowego nie ma możliwości zakazywania innym używania w obrocie gospodarczym:

 • nazwisk
 • adresów
 • cech charakterystycznych towarów (rodzaj, pochodzenie)
 • rejestracji oznaczeń podobnych, gdy są konieczne do przedstawienia towarów

Dodatkowo inne podmioty mają prawo na przejęcie znaku towarowego, jeśli uprawniony nie używał go nieprzerwanie przez okres 5 lat.

Zastrzeżenie nazwy domeny jako znaku towarowego składa się w Urzędzie Patentowym RP. Do wniosku dołączamy zdjęcie nazwy bądź inny dokument pozwalający na jej powielanie. Wcześniej należy ustalić czy taka sama bądź podobna nazwa nie została zarezerwowana. Następnie po 2 miesiącach od wpłynięcia wniosku o zastrzeżenie nazwy urząd nadaje numer zgłoszenia.

Natomiast po około 2 latach otrzymujemy decyzję o przyznaniu bądź odmowie prawa ochronnego do znaku towarowego. Znak towarowy otrzymujemy na okres 10 lat, po tym czasie musimy go ponawiać, czyli ponieść dodatkowe opłaty.


Droga na skróty – czy faktycznie?!

droga na skróty zamiast znaku towarowego i zastrzeżenia nazwy domeny

Droga na skróty to od razu zarejestrowanie domen z wszystkimi końcówkami. Musimy wtedy liczyć  się z ponoszeniem każdego roku kosztu od 50-100 zł za przedłużenie dzierżawy dla 1 domeny. Jeśli więc wykupimy domenę z 5 popularnymi końcówkami (pl, com, net, org, com.pl) to rokrocznie będziemy musieli liczyć się z kosztem około 250-500 zł.

Musimy jednak wtedy pamiętać o tych domenach i co roku je opłacać, ponieważ w przeciwnym razie zyskają innego, tymczasowego właściciela. Dodatkowo ktoś, to zarejestrowałby znak towarowy o nazwie naszej domeny mógłby się później starać odzyskać od nas wszystkie domeny i miałby do tego prawo. Z tego względu, jeśli nie chcemy rejestrować domeny firmy w urzędzie patentowym, to warto pomyśleć o poniższym rozwiązaniu 🙂

Domeny z imieniem i nazwiskiem nie trzeba rejestrować

Nikt nigdy nie będzie mógł nam ich odebrać, nawet jeśli ktoś posiada to samo imię i nazwisko. Dobrze więc oceń, które rozwiązanie jest dla Ciebie tańsze, a zarazem bezpieczniejsze!


Monitoring znaku towarowego

monitoring znaku towarowego

Podczas rejestracji znaku towarowego odbywa się tak zwany „okres sprzeciwowy„. W czasie tym inne podmioty gospodarcze mogą wnieść sprzeciw, kiedy zgłaszany znak okazuje się taki sam bądź podobny do już zastrzeżonych. Sam Urząd Patentowy nie monitoruje tego, więc na nas ciąży ta odpowiedzialność. Wydaje się to dość dziwne, skoro za rejestrację znaku towarowego i jego przedłużenie ponosimy tak wysokie opłaty. Ale coś, takie są przepisy i musimy się do nich dostosować.

Jak zabezpieczyć się przed tym, aby ktoś inny nie zarejestrował podobny znak towarowy do naszego? Najlepiej byłoby skorzystać z pomocy firm, które profesjonalnie zajmują się monitoringiem znaków towarowych. Wykorzystują one odpowiednie programy, które uwzględniają wszystkie znaki towarowe znajdujące się w urzędzie patentowym. Programy te monitorują i powiadamiają ich, kiedy następuje w UP zgłoszenie tego samego bądź podobnego znaku. Jeśli więc uwzględnimy wsparcie takich firm, to nie musimy samodzielnie poświęcać na to czas i siły.

Dowiedziałeś się, czym są zastrzeżenia patentowe, nazwy firmy i domeny. Ustal czy nie warto, abyś z nich skorzystał. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja na kursy online!
1