Jak pisać dobre teksty?! Odbiorcy przekazu

Jak pisać dobre teksty?! Odbiorcy przekazu w copywritingu dla copywritera

Przed przystąpieniem do pisania treści musisz określić rolę autora oraz rzecz równie ważną, czyli dla kogo ten tekst jest tworzony. Odbiorca przekazu jest najważniejszym czynnikiem, którego nie możesz pomijać podczas pisania lub redagowania tekstu. Poznając go bliżej, lepiej rozumiesz jak pisać.

Niezrozumiała treść, błędnie zdefiniowany odbiorca lub brak zainteresowania tematem wykazywany przez grupę docelową są najczęściej spotykanymi błędami przed przystąpieniem do pisania.

Zdefiniowanie odbiorcy, odpowiedni dobór intrygującej tematyki oraz dobór odpowiedniego słownictwa to czynniki, które decydują o trafności przekazu. Warto, by o tym pamiętał każdy dziennikarz, Copywriter i autor książek.


Jak pisać dobre teksty?! Poznaj odbiorców

Jak pisać dobre teksty - poznaj odbiorców przekazu

Przyjmując założenie, że autor określi swoją osobę i obecność w tekście należy przejść do podstawowego pytania, a mianowicie „Do kogo piszę?”. Świadomy siebie autor piszę nie tylko do rzeczy, ale i do ludzi. Pierwszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę to język odbiorcy komunikatu.

  • Jeżeli treść skierowana jest do ogółu społecznego to zastosowane słownictwo powinno być proste, poprawne, bez zawiłości związanych ze specyfiką języka naukowego.
  • Odbiorca specjalista będzie bardziej wymagający i można zawrzeć w treści słowa czy terminologię specyficzne dla określonej grupy zawodowej czy społecznej. Przykładem są lekarze czy prawnicy. Treści dokumentów sądowych czy wynik badań lekarski posiadają w swej treści wiele terminów związanych z wykonywanym zawodem i niezrozumiałych dla osoby niewykształconej kierunkowo.

Grupa społeczna, do której skierowany jest przekaz, nie będzie miała problemu ze zrozumieniem zawartego słownictwa czy fraz. Język odbiorcy jest czynnikiem, którego nie wolno pominąć.


Jak pisać? Oceń wiedzę odbiorców!

Jak pisać dobre teksty! Oceń wiedzę odbiorców przekazu

Drugim aspektem nierozerwalnie związanym z przekazywaniem informacji w formie pisemnej jest wiedza. Jeżeli adresat przekazu nie będzie znał przedmiotu sprawy, tematu poruszanego w tekście to sam komunikat będzie nieefektywny. Autor może rozwiązać kwestię w dwojaki sposób. Tytułem wstępu może nakreślić problem oraz podmiot lub skierować treść do grupy docelowej, a nie do wszystkich.

Pisząc reportaż koniecznie należy naszkicować problem, którego dotyczy oraz przedstawić bohaterów reportażu. Bez uprzedniej informacji odbiorca nie będzie rozumiał idei przekazu. Zakres informacji dotyczących problematyki i podmiotów występujących w reportażu powinien zawierać tyle, aby przeciętny odbiorca mógł się zorientować na czym będzie polegał problem. Przesyt informacyjny spowoduje zmarginalizowanie omawianej problematyki.

Drugi rodzaj przekazu wspomniany powyżej dotyczy określonych odbiorców. Pisząc tekst na temat klubu piłkarskiego należy założyć, że będzie czytany przez kibiców piłkarskich. Zbędne tłumaczenia dotyczące powszechnie znanych informacji w grupie docelowej sprawi, że komunikat będzie nudny, powtarzalny i nic nie wniesie swoją obecnością.


Stosunek odbiorców do tematu

Jak pisać dobre teksty - wyobrażenie odbiorcy 4

Trzecim i ostatnim problemem omawianym przed powstaniem treści jest stosunek odbiorców do omawianego tematu. Wziąć trzeba pod uwagę czy odbiorcy będą zainteresowani poruszaną tematyką. Trudno tworzy się artykuł do odbiorów niezainteresowanych tematem, gdyż omawiany problem jest niszą społeczną.

Niemniej ważnym czynnikiem jest opinia odbiorców. Ważne jest czy poglądy autora i adresatów przekazu są zbieżne czy odmienne. Jest to moment, w którym autor decyduje o swojej roli przychylnej opinii publicznej albo opozycyjnej. Ten wybór determinuje funkcjonalność treści. Autor przekazu manifestując swoją przychylność i zbieżność poglądu utwierdza w przekonaniu grupę docelową w słuszności powszechnie panującego twierdzenia. Jeśli autor zaprzecza przyjętej normie to zmuszony jest przez to do podania alternatywy. Samo podważanie opinii publiczne może zostać potraktowane jako zwykły bunt nie mający racjonalnych argumentów.

Autor treści znający swoją rolę w przekazywanej treści oraz trafnie definiujący odbiorcę ma znacznie większą szansę, aby komunikat został odebrany przez właściwą grupę docelową. Odbywa się to w sposób zrozumiały językowo, problemowo oraz z poszanowaniem zakresu jej wiedzy.

Zadanie: Dowiedziałeś się, jak pisać dobre teksty i artykuły. Te zasady pozwolą Ci również napisać reklamę. Zanim więc stworzysz kolejny tekst czy artykuł, poznaj i oceń odbiorców swojego przekazu. A następnie dostosuj do nich jak najlepszą wartość. W taki sposób oceń również artykuły i reklamy, które stworzyłeś dotychczas – może warto je poprawić!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja!
1