Zmiany dla pracowników, emerytów i rodziców – czego dotyczą?

Zmiany 2021 dla pracowników, emerytów i rodziców – czego dotyczą

Po pierwsze od 1 stycznia 2021 roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie o 200 zł, co oznacza, że będzie ono wynosić 2800 zł brutto (na rękę to około 2061 zł). Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa na zleceniu – do 18,30 zł brutto (w tym roku wynosiła ona 17 zł brutto).

Po drugie w kodeksie pracy mają się znaleźć przepisy o pracy zdalnej. Oto najistotniejsze założenia:

  • praca zdalna będzie mogła być świadczona na podstawie porozumienia między pracownikiem a pracodawcą albo na podstawie jednostronnej decyzji pracodawcy; ale uwaga: jeśli z wnioskiem o przeniesienie na pracę zdalną wystąpi pracownik, który ma dziecko w wieku do 3 lat, wówczas pracodawca będzie musiał uwzględnić taki wniosek.
  • pracodawca ponosi koszty związane z pracą zdalną pracownika (na przykład zakupu komputera, papieru); ale uwaga: będzie możliwość porozumienia się co do tego, że pracownik korzysta z własnego sprzętu lub innych materiałów (na przykład laptopa prywatnego) i wtedy będzie mu przysługiwać ekwiwalent pieniężny.
  • pracodawca może kontrolować pracownika w czasie wykonywania pracy zdalnej, ale wyłącznie w godzinach pracy i na zasadach ustalonych z nim wcześniej (przekazanych na przykład na piśmie albo elektronicznie).

Po trzecie należy powiedzieć o urlopach przeznaczonych dla ojców. Trzeba wiedzieć, że urlop tylko dla ojców ma wynosić aż 2 miesiące (takie dłuższe urlopy są wynikiem prawodawstwa Unii Europejskiej). Przypomnijmy, że obecnie urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka w wymiarze 14 dni, zgodnie z kodeksem pracy (art. 182 ze zn. 3 K. p.).

Po czwarte ma wzrosnąć 13-sta emerytura do około 1250 zł brutto (netto to około 1020 zł). Nowością ma być 14-sta emerytura. Według najnowszych informacji może wynieść do 1250 zł brutto (ale w tej kwocie tylko dla osób, które pobierają emeryturę nie wyższą niż 2900 zł brutto – w pozostałych przypadkach będzie obniżana według zasady „złotówka za złotówkę”, czyli przekroczenie powyższej kwoty na przykład o 50 zł – zmniejszy 14-sta emerytura o 50 zł). Ponadto w marcu, jak co roku, jest przewidziana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Ma zapewnić minimalną emeryturę na poziomie około 1250 zł brutto.

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia przełoży się na takie oto plusy:

  1. Wzrośnie dodatek za pracę w nocy, ponieważ stanowi on 20 procent stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.
  2. Wzrośnie kwota od potrąceń komorniczych. Przy egzekucji należności innych niż alimenty – na przykład z tytułu niespłacanego kredytu bankowego – komornik będzie musiał zostawić dłużnikowi równowartość 2800 zł brutto. Bo pensja minimalna stanowi kwotę wolną od potrąceń.

To podstawowe zmiany, które będą dotyczyć pracowników, rencistów i emerytów. Możliwe, że pewne z nich okazują się dla Ciebie korzystne, natomiast w innym wypadku nie. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja!
1