Kredyt na budowę domu – jak wpływają na niego stopy procentowe?

Kredyt na budowę domu - jak wpływają na niego stopy procentowe

Kredyty hipoteczne to w większości przypadków najważniejsze zobowiązania, z jakimi mamy do czynienia w trakcie całego życia. Bardzo często opiewają one na wysokie kwoty i długi okres. Dotyczy to zwłaszcza kredytu na budowę domu, z którego pomocą możliwe staje się wybudowanie własnych czterech kątów. Należy więc podejść do niego niezwykle odpowiedzialnie i dokładnie przemyśleć zarówno warunki instytucji, jak i własną sytuację finansową nie tylko obecnie, ale również w przyszłości. Na ostateczne koszty wpłynąć mogą również zmiany stóp procentowych. Dobrze być przygotowanym na każdą ewentualność.

Kredyt hipoteczny na budowę domu – czym się wyróżnia?

Chcąc zakupić gotową nieruchomość lub sfinansować budowę domu, sięgamy po ten sam rodzaj zobowiązań, a więc kredyty mieszkaniowe. Ich podstawowym wyróżnikiem jest przy tym zabezpieczenie ustanawiane na hipotece. Z jednej strony to istotne obciążenie z perspektywy klienta, z drugiej jednak również wymierna korzyść. Dzięki temu udaje się uzyskać zdecydowanie lepsze warunki finansowe oraz znacznie ograniczyć ryzyko z perspektywy instytucji. – Choć kredyt na budowę domu ma nieco inny cel niż tradycyjny kredyt mieszkaniowy, w rzeczywistości należy do tej samej grupy produktów – mówi Michał Dawidowicz, autor bloga blogkredytowy.pl, na którym radzi między innymi, jaki kredyt na budowę domu wybrać. – Warto wobec tego poznać podstawowe mechanizmy decydujące o jego kosztach, aby przygotować się na każdy scenariusz – dodaje.

Kredyt mieszkaniowy: ile wkładu własnego będzie potrzebne?

Osoby zainteresowane kredytem na budowę domu muszą liczyć się z pewnymi wymaganiami ze strony banku. Jedno z najważniejszych dotyczy wkładu własnego, a więc środków, które kredytobiorca musi wnieść samodzielnie jeszcze przed uruchomieniem kredytu. Bardzo często to właśnie ten czynnik utrudnia starania o dofinansowanie lub wręcz uniemożliwia sięgnięcie po środki. Oferty instytucji różnią się w tym zakresie, jednak przyjmuje się, że minimalny wkład własny wynosi 10-20%. W przypadku kredytu hipotecznego na budowę domu w tym charakterze można potraktować jednak nie tylko gotówkę. Większość banków pozwala zakwalifikować również wartość działki budowlanej, a także inne koszty poniesione przez kredytobiorcę, takie jak zakupiony projekt, przeprowadzone roboty lub nabyte materiały. Nie każda instytucja podchodzi jednak tak samo do tego aspektu, należy również mieć dokumenty potwierdzające wydatki.

Zdolność kredytowa na budowę domu

Jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przez banki jest przy tym zdolność kredytowa. W ten sposób określa się wiarygodność klienta nie tylko w chwili wypłaty środków, ale również zdecydowanie szerszym planie, obejmującym cały harmonogram spłaty. W związku z tym bank bierze pod uwagę zróżnicowane czynniki, takie jak osiągane zarobki, stałe wydatki, doświadczenie zawodowe, stanowisko pracy czy wykształcenie. Nie bez znaczenia pozostaje również życie prywatne, wobec czego pytania widniejące we wniosku często odnoszą się np. do liczby posiadanych dzieci czy stanu cywilnego. Ich założeniem jest przy tym określenie, czy konkretna osoba będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Co ważne: stosowane zabezpieczenie hipoteczne pozwala na sięgnięcie po zdecydowanie wyższe środki – trudniej byłoby o uzyskanie np. kredytu gotówkowego na budowę domu, wiązałoby się to także z wyższymi kosztami.

Stopy procentowe a kredyt na budowę domu

Zdecydowana większość kredytobiorców sięga po kredyt na budowę domu z oprocentowaniem zmiennym. W jego przypadku o oprocentowaniu decyduje z jednej strony marża banku, z drugiej natomiast stawka WIBOR, o której wysokości decydują ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowe. Ich podwyższenie może wobec tego znacząco wpłynąć na wysokość opłacanej co miesiąc raty. Należy brać taki scenariusz pod uwagę, zwłaszcza w przypadku zobowiązań długoterminowych. Pewną alternatywą pozostają kredyty ze stałym oprocentowaniem. W ten sposób ulega ono „zamrożeniu”, jednak najczęściej obejmuje zaledwie okres kilku najbliższych lat, samo w sobie jest również wyższe od aktualnych ofert przy oprocentowaniu zmiennym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja na kursy online!
1