Integracja systemów informatycznych w biznesie – jak przeprowadzić fuzję przedsiębiorstw od strony IT?

Integracja systemów informatycznych w biznesie - jak przeprowadzić fuzję przedsiębiorstw od strony IT

Do skuteczności rozwiązań informatycznych dla biznesu nie trzeba nikogo przekonywać. Bez nich niemożliwe byłoby nie tylko funkcjonowanie wielu innowacyjnych branż, ale również efektywne wykonywanie obowiązków przez zdecydowaną większość firm. Jednocześnie jednak wciąż w wielu podmiotach korzysta się z różnych systemów, co rodzi poważne problemy w codziennej pracy oraz przekłada się negatywnie na efektywność całego przedsiębiorstwa.

Odpowiedzią jest integracja systemów informatycznych.

Ta ma szczególne znaczenie w przypadku fuzji przedsiębiorstw: brak synchronizacji danych może przynieść tragiczne rezultaty. Warto przygotować się do tego kroku nie tylko pod względem prawnym i biznesowym, ale również informatycznym.

Integracja systemów informatycznych w fuzjach i przejęciach

Budowa i integracja systemów informatycznych to olbrzymi rynek, na którym wciąż pojawiają się nowe propozycje. Nic dziwnego, że wiele firm wykorzystuje potencjał różnych rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, profilu działalności czy struktury organizacyjnej. Zwykle nie rodzi to większych problemów. Inaczej może być natomiast w przypadku fuzji lub przejęcia.

Wówczas odrębne organizacje stają się jednym organizmem, a optymalny przepływ informacji i dokumentów staje się podstawą optymalnego działania i podjęcia nowych inicjatyw. Integracją systemów informatycznych powinien zająć się doświadczony podmiot, taki jak katowicki Kotrak.com, oferujący m.in. integrację systemów IT, wdrażanie oprogramowania ERP czy tworzenie systemów na zamówienie.

Przede wszystkim przygotowanie

Fuzje i przejęcia to czasochłonne i skomplikowane procesy, które wymagają odpowiedniego przemyślenia nie tylko w wymiarze biznesowym, organizacyjnym czy prawnym, ale również technicznym. Warto odpowiednio zaplanować je już na wczesnym etapie: integracja systemów informatycznych zarządzania ma strategiczne znaczenie dla ciągłości prac, wobec czego należy odpowiednio przygotować do niej nie tylko wykorzystywaną infrastrukturę, ale również pracowników. Cały proces jest przy tym wieloetapowy i zakłada – oprócz zastosowania odpowiedniej taktyki i narzędzi technologicznych – również przeszkolenie kadr i zapewnienie odpowiedniego wsparcia użytkownikom.

Wymaga to również właściwej opieki prawnej, dotyczącej m.in. kwestii wykupionych licencji, umów z dostawcami usług czy serwisantami. Wpływ na podejmowane decyzje ma wiele czynników, a wybór najlepszej z nich pozwala osiągnąć wymierne biznesowe korzyści. Błędy natury formalnej mogą okazać się bardzo kosztowne. Dostawca musi natomiast rozumieć cały proces zarówno w wymiarze technologicznym, jak i biznesowym, uwzględniając przy tym sytuację obu łączących się podmiotów.

Opracowanie modelu integracji

Integracja systemów informatycznych może przy tym przybierać różne formy. Stopień skomplikowania i kosztu całego projektu zależy od wielu czynników, w tym wykorzystywanych do tej pory systemów, struktury organizacyjnej czy przetwarzanego zasobu danych. Podmiot zajmujący się integracją systemów informatycznych w fuzjach i przejęciach może zastosować różne schematy.

W niektórych przypadkach tworzy się platformy integracyjne, pozwalające na zapewnienie odpowiedniego przepływu danych i dokumentów.

Znakomite rezultaty przynosi stworzenie systemu dedykowanego, dostosowanego do parametrów łączących się organizacji. W tym segmencie rynku jeszcze większe znaczenie odgrywa jednostkowe podejście i opracowywanie technologii dostosowanej do kwestii kluczowych dla tworzącego się podmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja!
1