Style przywództwa: rozwój umiejętności menedżerskich poprzez szkolenia

Style przywództwa rozwój umiejętności menedżerskich poprzez szkolenia

Sposób, w jaki kadra menedżerska kieruje pracą zespołu, ma ogromny wpływ na jego sukces. W tej dziedzinie nie ma jednak jedynej słusznej strategii. Fachowcy zgadzają się, że dobry menedżer umiejętnie łączy różne style przywództwa. Co to takiego? Jak może wyglądać przywództwo w nowoczesnej firmie? Przeczytaj i sprawdź jak rozwijać umiejętności menedżerskie poprzez kursy i szkolenia managerskie.

Główne style przywództwa

Po raz pierwszy rozróżnienie stylów przywództwa pojawiło się w związku z badaniami prowadzonymi przez Kurta Lewina, Ronalda Lipitta i Ralpha K. White’a. Wyróżnili oni 3 główne metody zarządzania, a jednocześnie sprawdzili ich wpływ na pracę organizacji. Jakie wnioski wyciągnięto?

 • Styl autokratyczny polega na samodzielnym podejmowaniu decyzji przez przywódcę, dokładnym przydzielaniu zadań i kontrolowaniu rezultatów. Pozwala uzyskać wysoką efektywność, ale zabija kreatywność i nie umożliwia pełnego wykorzystania potencjału pracowników.
 • Styl demokratyczny bazuje na zachęcaniu zespołu do brania udziału w podejmowaniu decyzji. Pomaga tworzyć kreatywną i przyjazną atmosferę, ale nie zawsze jest wystarczająco efektywny, m.in. ze względu na długi czas podejmowania decyzji.
 • Styl nieingerujący (liberalny) polega tak naprawdę na ograniczeniu realizacji zadań przywódczych do minimum. Pracownicy zyskują swobodę, która może wspomagać wybuchy kreatywności, ale często prowadzi też do dezinformacji i braku motywacji.

Style przywództwa wg Daniela Golemana

Innym popularnym podziałem stylów przywództwa jest ten stworzony przez słynnego z opracowań poświęconych inteligencji emocjonalnej amerykańskiego profesora Daniela Golemana. Autor sam przyznaje jednak, że efektywne zarządzanie powinno czerpać ze wszystkich wymienionych metod postępowania i doradza odpowiednie szkolenia dla menedżerów tłumaczące zasady używania każdego ze stylów. Wyróżnił 6 stylów przywództwa:

 • nakazowy – bazujący na odgórnie podejmowanych decyzjach, tożsamy z modelem autokratycznym opisanym powyżej;
 • autorytatywny (inaczej wizjonerski) – polegający na kreowaniu i przedstawianiu wizji firmy oraz celu, do którego ma dążyć; daje jednak swobodę działania;
 • jednoczący (afiliacyjny) – uznający atmosferę i stosunki w organizacji za największy priorytet; stawiający na komunikacje i empatię;
 • demokratyczny – tożsamy ze stylem demokratycznym opisanym przez Lewina, Lippita i White’a;
 • normatywny (procesowy) – w którym rola lidera polega na ustalaniu standardów efektywności, dając jednocześnie przykład poprzez własną pracę;
 • wychowawczy (trenerski) – lider skupia się na rozwoju swoich podwładnych, jest swoistym coachem.

“Daniel Goleman w ostatnich latach stał się swego rodzaju guru w zakresie inteligencji emocjonalnej oraz przywóztwa menedżerskiego. Kładzie on również bardzo duży nacisk na atmosferę w firmie jako bardzo ważne narzędzie wspomagające uzyskanie pożądanej efektywności.” – mówi Anna Gajewska z portalu Szkolenia News zajmującego się promocją nowoczesnych metodyk zarządzania w bizesie.

Ponadto możemy wyróżnić inne style przywództwa i kierowania. W ostatnim czasie popularny staje się również system przywództwa sytuacyjnego, czyli dostosowania stylu zarządzania do aktualnej sytuacji, w której znajdują się pracownicy.

Szkolenia dla menedżerów dotyczące przywództwa

Niektórzy są naturalnymi przywódcami, ale jak pokazują badania dotyczy to tylko niewielkiego odsetka z nas. Pozostali z nas umiejętności menedżerskich uczymy się w trakcie wielu lat kariery zawodowej. Pomóc w tym mogą rozmaite kursy i szkolenia menedżerskie poświęcone umiejętnościom przywództwa, kierowania ludźmi, budowania zespołów, motywowania pracowników itp. Szkolenia menedżerskie występują zarówno w wersji dla tzw. first time managerów, jak też dla już doświadczonych managerów, którzy potrzebują odświeżyć wiedzę, wzbogacić styl zarządzania czy też zdobyć nowe umiejętności managerskie.

Szkolenia dla menedżerów występują w rozmaitych postaciach i formach, co pozwala wybrać kurs czy szkolenie odpowiadające na nasze indywidualne potrzeby. Może to być zarówno kurs online, który sprawdzi się zwłaszcza do odświeżenia warsztatu menedżera i poznania nowych koncepcji zarządczych, poprzez szkolenia menedżerskie online, które pozwalają na głębsze zanurzenie w tematykę przywództwa, aż po szkolenia menedżerskie stacjonarne polegające na treningu umiejętności i postaw menedżerskich i przywódczych. Znajdziemy je głównie w dużych miastach, w tym w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu czy Katowicach. Warto korzystać z nich wszystkich, w zależności od zdiagnozowanych luk kompetencyjnych czy potrzeb w miejscu pracy.

W znalezieniu odpowiednich szkoleń z przywództwa pomogą nam bazy szkoleń online. Ich zadaniem jest zbieranie informacji o nadchodzących szkoleniach i kursach od wielu firm szkoleniowych i indywidualnych trenerów i coachów. Pozwala to znacznie skrócić czas niezbędny na znalezienie atrakcyjnego szkolenia, ułatwia porównanie programu szkoleń oraz ich cen. Jest to o tyle ważne że nawet podobne szkolenia mogą różnić się znacząco ceną. Jedną z tego typu baz szkoleń, kursów, a także konferencji biznesowych znajdziemy w portalu Eventis.pl, z którym współpracuje ponad 700 firm szkoleniowych z całej Polski. W portalu tym zgromadzono informacje o ponad sześciu tysiącach kursach, konferencjach i szkoleniach organizowanych w całej Polsce.

2 Comments

 1. Adrian

  Inteligencja emocjonalna Golemana to dla mnie kultowa pozycja, każdy powinien ją przeczytać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja!
1