Refundacja okularów przez pracodawcę? Kiedy możliwa?

Refundacja okularów przez pracodawcę 2020 Kiedy możliwa

Jeśli pracownik wykorzystuje w miejscu pracy komputer przenośny(jakim jest laptop, i dodatkowo komputer ten jest wyposażony w klawiaturę) bądź tradycyjny komputer PC, to można powiedzieć, że wykonuje zadania na stanowisku wyposażonym w monitor komputerowy ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Niestety tablety to urządzenia przenośne, do których przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania. Poniżej postaram się to lepiej wyjaśnić, aby wykazać kiedy refundacja okularów przez pracodawcę jest możliwa, a kiedy nie do końca.

Cały problem niedostosowania przepisów rozporządzenia do dzisiejszej techniki i technologii komputerowej polega na tym, że dyrektywa została opracowana i wdrożona bez przewidywanych skutków szybkiego postępu technicznego w dziedzinie sprzętu komputerowego.

Niezmieniona dyrektywa pociąga za sobą również brak zmian w rozporządzeniu w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, jednakże zostały już zainicjowane działania nad zmianą tej dyrektywy, co zapewne spowoduje zmiany także i w prawodawstwie polskim.

Komputery przenośne i PC

Na dzień dzisiejszy zmian w rozporządzeniu w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie ma i dlatego nie ma zmian zarówno w interpretacji poszczególnych jego zapisów.
Zapisy rozporządzenia ze wszystkimi obowiązkami w stosunku do pracodawcy ale również uprawnieniami pracownika nie dotyczą systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy o czym mówi § 3 pkt 4 w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Komputer przenośny np. laptop, można jednak potraktować jako wyposażenie stanowiska pracy w monitor ekranowy w sytuacji, gdy stanowisko to spełnia wymagania rozporządzenia, w tym m. in. laptop jest wyposażony w oddzielną klawiaturę, a pracownik użytkuje w ten sposób laptop na stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy(podobnie w przypadku korzystania z komputera stacjonarnego / czyli PC). W takim przypadku stanowisko pracy powinno być potraktowane jako stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z rozporządzenia. Mowa tutaj m. in. o konieczności zapewnienia opieki lekarskiej, a także okularów korekcyjnych zaleconych przez lekarza profilaktyka (dofinansowanie).

Praca z komputerem przenośnym poza stałym stanowiskiem pracy np. podczas czynności wykonywanych u klienta nie spełnia definicji użytkowania „na stanowisku pracy”.

Stanowisko takie musi spełniać wymagania pod względem:

 • wyposażenia,
 • przestrzeni,
 • oświetlenia,
 • ogrzewania,
 • przemienności pracy i przerw,
 • odpowiedzialności pracodawcy za bhp i ergonomię na stanowisku pracy, a dokładniej mówiąc w miejscu wykonywania pracy, co określone zostało w załączniku do rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Tablety i telefony

Jeśli chodzi o tablety nie można w ogóle brać ich pod uwagę, rozpatrując rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, użytkowanie ich bowiem nie odpowiada ani wymaganiom stanowiska pracy, ani jego wyposażenia. Tablet jest typowym systemem przenośnym nieprzeznaczonym, w swojej definicji, do stacjonarnego stanowiska pracy z monitorem ekranowym. Praca z tabletem jest bardziej porównywalna do pracy ze smartfonem aniżeli monitorem ekranowym.

Trzeba zwrócić uwagę na najistotniejszy cel wprowadzenia wymagań w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, którym niewątpliwie jest niedopuszczenie do nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku oraz ograniczenie pozostałych zagrożeń dla pracownika.

Wszak wprowadzone przepisy mają na celu ograniczenie dyskomfortu i powstania takich schorzeń jak np.:

 • choroby oczu i pogorszenie widzenia
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • zespół cieśni w obrębie nadgarstka itp.

Zapis § 8 rozporządzenia o obowiązku zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok jest tylko jedynym ze środków dla ochrony wzroku oraz zachowania ergonomicznej pozycji ciała w trakcie pracy przy monitorze, a nie pretekstem do refundacji kosztu zakupu okularów.

Brak formalnego obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok nie pozbawia pracodawcy możliwości ich sfinansowania każdemu pracownikowi, który korzysta z dowolnego sprzętu komputerowego.

Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku powyższy koszt nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego oraz z konieczności odprowadzenia składek do ZUS.

Kiedy możliwa refundacja okularów korekcyjnych przez pracodawcę?

Na podstawie powyższych informacji, dochodzimy do wniosku, że refundacja okularów przez pracodawcę jest możliwa, jeśli pracownik pracuje na komputerze PC bądź laptopie w biurze i korzysta z niego przez minimum połowę dobowego wymiaru czasu pracy(jeśli umowa na cały etat, to minimum takiej pracy na komputerze stanowią 4 godziny).

Refundacji okularów korekcyjnych nie można się domagać, jeśli:

 • pracujemy większą ilość czasu w domu bądź innym miejscu(poza biurem, czyli zdalnie)
 • pracujemy w biurze na tablecie lub telefonie
 • pracujemy w biurze na komputerze PC lub laptopie poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Możliwe, że będziemy mogli zamówić okulary Eyeshield w 100% blokujące niebieskie światło, dzięki którym później znacznie lepiej będzie się nam znacznie lepiej pracowało przed komputerem czy pośród oświetlenia LED. Jeśli się na to zdecydujesz, to koniecznie wykorzystaj kod rabatowy: “jaksierozwijac“, który zmniejszy Ci koszt zamówienia o 5%. Więcej o tych okularach wspominam w artykule “Okulary blokujące niebieskie światło Eyeshield dla zdrowia, pracy i nauki“.

Jeśli więc mamy możliwość uzyskać refundacje na zakup okularów korekcyjnych, to koniecznie z niej skorzystajmy. A nawet, jeśli nie spełniamy tych wytycznych, to zapytajmy się pracodawcy, a możliwe, że dołoży nam coś na taki zakup okularów bądź całkowicie go sfinansuje!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Required fields are marked *

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja!
1