Zalety ubezpieczenia pożyczki gotówkowej

Zalety ubezpieczenia pożyczki gotówkowej

Ubezpieczenie pożyczki gotówkowej nie jest obligatoryjne, jednak zdecydowanie warto rozważyć skorzystanie z niego, zaciągając zobowiązanie finansowe. Wówczas w określonych sytuacjach, takich jak utrata pracy czy poważna choroba, ubezpieczyciel spłaci część lub całość naszego zadłużenia. Dowiedz się, jaki jest zakres oraz koszt ubezpieczenia pożyczki.

Czym jest pożyczka gotówkowa?

Pożyczka jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania. Charakteryzuje się tym, że można ją przeznaczyć na dowolny cel, np. remont mieszkania, naprawę samochodu czy wyjazd na wakacje. Proces jej uzyskania – od złożenia wniosku do otrzymania środków na konto – jest nieskomplikowany i szybki (w porównaniu z zaciągnięciem np. kredytu hipotecznego). Pożyczki są łatwo dostępne, mogą ich udzielać zarówno banki komercyjne i spółdzielcze, firmy pożyczkowe, jak i portale typu social lending czy nawet osoby prywatne.

Korzystając z takiego wsparcia finansowego, można pożyczać zarówno niewielkie sumy, jak i większe środki – nawet do kilkuset tysięcy złotych. Również okres spłaty można dostosować do swoich potrzeb, może on wynosić nawet kilka lat. Z pożyczki gotówkowej może skorzystać każda pełnoletnia osoba posiadająca zdolność kredytową.

Ubezpieczenie pożyczki – dlaczego warto z niego skorzystać?

Ubezpieczenie jest nieobowiązkową, dobrowolną usługą, z której mogą skorzystać klienci decydujący się na zaciągnięcie pożyczki. Jego zakres może być różny, wszystko zależy od zapisów znajdujących się w danej umowie. Koszt ubezpieczenia wynosi zazwyczaj kilka procent wartości pożyczanych środków(wpływają na niego m.in. wysokość pożyczki czy okres spłaty).

 Do najważniejszych zalet ubezpieczenia pożyczki należą:

  1. Zabezpieczenie na wypadek śmierci – w przypadku śmierci pożyczkobiorcy, ubezpieczyciel spłaca 100% zadłużenia, tym samym bliscy ubezpieczonego nie muszą martwić się o zorganizowanie uregulowanie zobowiązania.
  2. Ochrona w razie utraty pracy (utrata źródła dochodu) – w pewnych przypadkach ubezpieczenie pożyczki gwarantuje spłatę kilku rat (w zależności od zapisów zawartych w umowie) przez ubezpieczyciela. Pożyczkobiorca ma więc czas na znalezienie nowej pracy i odzyskanie płynności finansowej.
  3. Pobyt w szpitalu i poważne zachorowanie – w tych przypadkach osoba, która zaciągnęła ubezpieczoną pożyczkę, przez kilka miesięcynie musi się martwić spłatą rat.

Przed zawarciem ubezpieczenia pożyczki, warto zapoznać się z tzw. wyłączeniami odpowiedzialności, czyli sytuacjami i zdarzeniami, w przypadku których ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Ich spis znajduje się w Warunkach Ubezpieczenia .

Ubezpieczenie pożyczki PKO Banku Polskim

Decydując się na zaciągnięcie pożyczki dostępnej w PKO BP, możesz skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia. Dzięki temu zyskasz dostęp do ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia na wypadek trudnych sytuacji losowych (np. utraty pracy). Jeżeli bierzesz pożyczkę o wartości do 100 tys. zł, możesz zdecydować się na ubezpieczenie „Ochrona dla Ciebie”, natomiast pożyczka powyżej 100 tys. zł może zostać objęta ubezpieczeniem „Ochrona dla Ciebie +”.

Zakres ochrony zależy od tego, w której z dwóch grup się znajdujesz:

Grupa I:

  • Śmierć ubezpieczonego – saldo zadłużenia wynikające z pierwotnego harmonogramu pożyczki gotówkowej na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
  • poważna choroba – spłata 12 rat,
  • pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku – spłata 2 rat.

Grupa II:

  • Śmierć ubezpieczonego – saldo zadłużenia wynikające z pierwotnego harmonogramu pożyczki gotówkowej na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
  • utrata pracy (pod warunkiem uzyskania statusu Bezrobotnego z Prawem do Zasiłku) – spłata 6 rat – dla pojedynczego zdarzenia,
  • poważna choroba – spłata iloczynu 6 kolejnych rat i udziału procentowego, jednak nie więcej niż łączny limit 12 rat
  • pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku – spłata iloczynu 1 raty

Promocja na wszystkie kursy online!

Zajrzyj do zakładki "Kursy Online" i sprawdź najlepsze promocje na kursy o grafice i fotografii, marketingu, zarabianiu przez Internet, IT i AI. Zapraszamy!

Promocja na kursy online!
1